S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
Achizitii

INVITAŢIE LA CONCURS

pentru achiziţionarea bunurilor

prin procedura cererii ofertelor de preţuri

“14” noiembrie 2017                                                                         mun. Chişinău

(locul desfăşurării şedinţei)

Autoritatea contractantă: Î.S. „Radiocomunicaţii” (instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie)

Sediul autorităţii contractante: mun. Chişinău, str. Drumul Viilor 28/2   

Numărul de telefon şi persoana de contact:  0788 86 477 (Narolschi Vergil)

Obiectul achiziţiei:  carbune (expunerea succintă a obiectului achiziţiei)

Cerinţele faţă de bunurile solicitate anual:

Nr.

d/o

Denumirea bunurilor / serviciilor Caracteristicile tehnice / cerinţele Cantitatea / volumul
1. CĂRBUNE AM 30 tone

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora) 29 noiembrie 2017.

Data/ora desfăşurării concursului     30 noiembrie 2017, ora 10:00. 

Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerinţelor care vor fi luate în considerare pe lîngă preţul propus, cu indicarea – pe poziţii, pe loturi, pe lista întreagă): Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Termenul şi condiţiile de livrare a bunurilor/ prestare a serviciilor:  Luna decembrie.

Valuta şi modul de achitare: MDL (prin transfer)

Termenul de valabilitate a ofertelor:  una Lună         

Menţiuni privind garanţiile: experienţă în domeniu pe piaţa naţională

Documentele de calificare ale operatorilor economici:

  1. Certificatul de înregistrare al întreprinderii;
  2. Extrasul din Registrul de stat.

Acoperire DVB-T2 H.265

47° 0'32.81"N, 28°49'1.05"E

Informație

Dacă doriţi să vă abonaţi la serviciul de notificare prin email pentru a fi la curent cu ultimele articole postate pe site, vă rugăm să introduceţi Numele și adresa de email la care doriţi să primiţi notificările. Adresa Dvs. de email întotdeauna va rămâne privată şi nu va fi vândută sau furnizată nici unei alte terţe părţi.