S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
Achizitii

 

1.Beneficiarul: Î.S. “Radiocomunicaţii”
MD-2021, mun.Chişinău,
Str.Drumul Viilor, 28/2,
MD34ML000000022512320085
BC „Moldindconbank” SA
filiala Telecomtrans, mun.Chişinău,

C/b MOLDMD2X332,
cod fiscal 1002600049442
Cod TVA  0200408

2.Organizatorul procedurii de achiziţie:
Grupul de lucru pentru achiziţii al Î.S. „Radiocomunicaţii”.

3.Obiectul achiziţiei:
Procurarea materialelor lubrifiante pentru Î.S. „Radiocomunicaţii”, în scopul aprovizionării autotransportului de la staţiile PECO, amplasate pe întreg teritoriul Republicii Moldova: Tighina, Căuşeni, Cahul, Ungheni, Bălţi, Edineţ, Trifeşti, Drochia, Soroca, Hînceşti, Străşeni şi Chişinău.

4.Procedura aplicată de atribuire a contractului de livrări:
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

5.Caracteristicile generale a achiziţiei lunară:

Nr.

Denumirea bunurilor/serviciilor

Caracteristici/ cerinţe

Cantitatea/volumul

1

MOTORINĂ

Standard/super

3300 l

2

BENZINĂ

Regulară/super

2700 l

3

GAZ LIGHEFIAT

propan

2200 l

   Conform standardelor europene de calitate.

6. Scopul achiziţiei:
    Necesităţile interne ale întreprinderii.

7. Sursa de finanţare:
    Fondul Î.S. „Radiocomunicaţii”.

8. Modul de prezentare a ofertelor:

  • Ofertele se prezintă în limba de stat cu specificaţia clară a parametrilor;
  • Oferta se prezintă până la data de 16.03.2018, orele 15:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Drumul Viilor 28/2;
  • Oferta este valabilă 30 zile de la data limită de depunere a ofertei, prevăzută în p. b);
  • Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.

9. Modul de întocmire a ofertei:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului;
b) Ofertele se prezintă în plicuri sigilate cu menţiunea “CONFIDENŢIAL”, având ca destinatar Grupul de lucru pentru achiziţii al Î.S. “Radiocomunicaţii”;
c) Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschis, în cazul în care oferta este declarată întârziată.

10. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului concursului se expediază în 5 zile lucrătoare de la data aprobării rezultatelor evaluării de către Beneficiar.

Agenţii economici interesaţi pot solicita alte informaţii suplimentare despre participarea la concurs, la numărul de telefon: 078 88 64 77.

Acoperire DVB-T2 H.265

47° 0'32.81"N, 28°49'1.05"E

Informație

Dacă doriţi să vă abonaţi la serviciul de notificare prin email pentru a fi la curent cu ultimele articole postate pe site, vă rugăm să introduceţi Numele și adresa de email la care doriţi să primiţi notificările. Adresa Dvs. de email întotdeauna va rămâne privată şi nu va fi vândută sau furnizată nici unei alte terţe părţi.