S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
Noutăți

        În perioada 22-23 august 2016, Administraţia Î.S.„Radiocomunicaţii” a organizat un seminar de instruire, care a avut loc la complexul turistic „Vatra”, or. Vadul-lui-Vodă. La eveniment au participat angajaţi din cadrul tuturor subdiviziunilor Î.S.„Radiocomunicaţii” precum şi invitaţii speciali: domnul Vladimir Vornic – Şeful Direcţiei Politici în Domeniul Comunicaţiilor din cadrul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al R. Moldova şi domnul Ion Pîrgaru, Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Comunicaţii.
Scopul seminarului a fost atît instruirea tehnică a participanţilor, cît şi instruirea angajaţilor în domeniul Managementului Organizaţional şi al Leadership-ului.

 
Prima zi a seminarului a demarat cu cursul susţinut de către doamna Veronica Butnaru – magistru, lector superior universitar, cu tema: „Managementul Organizaţional şi Stilurile de Conducere”, fiind urmat de cursul susţinut de doamna Tatiana Tofan – doctor în economie, conferenţiar universitar, cu tema: „Abilităţile manageriale şi cultura organizaţională”.
În cadrul cursului participanţii au fost implicaţi în mai multe activităţi, una dintre care a fost identificarea calităţilor cheie a unui manager de succes. Astfel, seminarul a format printre personalul Î.S.„Radiocomunicaţii” o atmosferă de cugetare referitor la ceea ce reprezintă ei azi, ce vor să facă mîine şi care valori sunt cele după care ar trebui să se conducă în realizarea scopurilor. La finalul cursului s-a conclus că organizarea este absolut importantă pentru fiecare angajat în cadrul unui colectiv, pe motiv că prin autoorganizare persoana devine responsabilă, capabilă să-şi determine şi prioritizeze scopurile.
Agenda primei zile a seminarului a continuat cu prezentarea Proiectului metodologiei de calcul a calităţii serviciilor de telecomunicaţii prestate de Î.S. „Radiocomunicaţii”, proiect prezentat de către domnul Iurie Demciuc – Şeful secţiei Tehnice a Î.S.„Radiocomunicaţii”, după care a urmat prezentarea cu tema: „Aprecierea calităţii semnalului sistemelor DVB-T2”, susţinută de domnul Nicolae Covtun – Şeful Laboratorului radioteleviziune al Î.S. „Radiocomunicaţii”.
Cea de-a doua zi a seminarului a început cu cursul susţinut de doamna Tatiana Tofan şi doamna Veronica Butnaru la tema: „Leadership-ul organizaţional”. În finalul seminarului, invitaţii de onoare au ţinut să-ţi exprime gratitudinea faţă de colectivul Î.S.„Radiocomunicaţii” pentru munca asiduă depusă şi le-au reamintit totodată de importanţa asigurării bunului mers al implementării televiziunii digitale terestre în Republica Moldova. Domnul Vladimir Vornic a accentuat faptul că Î.S.„Radiocomunicaţii” va avea în continuare parte de susţinere din partea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor, ce ţin de domeniul de activitate al întreprinderii.
Atît invitaţii de onoare cît şi domnul Mihail Iacob – Directorul general al Î.S.„Radiocomunicaţii” au ţinut să menţioneze, că resursele umane reprezintă factorul cheie în întreprindere, dat fiind faptul că de efortul şi munca lor depinde modernizarea şi dezvoltarea întreprinderii precum şi realizarea cu succes a obiectivelor şi sarcinilor acesteia.
Agenda celei de-a doua zile a seminarului a fost încheiată printr-o şedinţă de totalizare susţinută de domnul Mihail Iacob, în cadrul căreia s-au discutat toate sarcinile şi problemele, cu care se confruntă întreprinderea la etapa iniţială de lansare a televiziunii digitale terestre, precum şi în activitatea de zi cu zi.
Deja al treilea an consecutiv, Administraţia Î.S.„Radiocomunicaţii” menţine frumoasa tradiţie de a organiza cursuri de instruire pentru angajaţii săi într-un mediu relaxant şi diferit decît cel cotidian. Cunoştinţele obţinute în cadrul seminarului vor fi aplicate de angajaţi în activitatea lor de zi cu zi în subdiviziunile din teritoriu. Această experienţă contribuie atît la aprofundarea unor cunoştinţe şi abilităţi, precum şi la consolidarea unei echipe de succes.

Acoperire DVB-T2 H.265

47° 0'32.81"N, 28°49'1.05"E

Informație

Dacă doriţi să vă abonaţi la serviciul de notificare prin email pentru a fi la curent cu ultimele articole postate pe site, vă rugăm să introduceţi Numele și adresa de email la care doriţi să primiţi notificările. Adresa Dvs. de email întotdeauna va rămâne privată şi nu va fi vândută sau furnizată nici unei alte terţe părţi.